Anställda i kommunen, Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 143 invånare. Värdet för anställda i länet är det 50:e lägsta i landet med 672 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.