Andel förtidspensionärer, Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 143 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjuttonde högsta i landet med 6,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.