Andel förtidspensionärer, Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 145 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det artonde högsta i landet med 6,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.