Befolkningsökning, Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 143 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Arvidsjaurs kommun den fjortonde lägsta i landet med −3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.