Befolkningsökning, Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 145 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Arvidsjaurs kommun den sjätte lägsta i landet med −4,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.