Befolkningsökning, Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 113 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Arvidsjaurs kommun nära genomsnittet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.