Kommunens kostnader, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 707 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det åttonde högsta i landet med 77 690 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.