Anställda i kommunen, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 707 invånare. Värdet för anställda i länet är det femte lägsta i landet med 293 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.