Andel förtidspensionärer, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 718 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 61:a högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.