Andel företagare, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 2 785 människor (2019). Landarealen är 12 804 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.