Förvärvsfrekvens, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 2 785 människor (2019). Landarealen är 12 804 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.