Skattesats, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 609 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Arjeplogs kommun till 34,84 procent, vilket var den nionde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.