Befolkningsökning, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 707 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Arjeplogs kommun den trettonde lägsta i landet med −3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.