Befolkningsökning, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 609 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Arjeplogs kommun den tolfte lägsta i landet med −4,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.