Befolkningsökning, Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 718 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Arjeplogs kommun den elfte lägsta i landet med −3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.