Kommunens skatteintäkter, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 009 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 429 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.