Andel förtidspensionärer, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 009 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tionde högsta i landet med 6,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.