Andel förtidspensionärer, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 054 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det elfte högsta i landet med 7,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.