Andel företagare, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 054 invånare. Värdet för andel företagare är det 94:e lägsta i landet med 5,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.