Förvärvsfrekvens, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 009 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 79,8 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.