Andel högutbildade, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 009 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 53:e lägsta i landet med 14,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.