Skattesats, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 009 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Älvsbyns kommun till 33,79 procent, vilket var den 103:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.