Befolkningsökning, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 009 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Älvsbyns kommun den 44:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.