Befolkningsökning, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 7 783 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Älvsbyns kommun den nittonde lägsta i landet med −3,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.