Befolkningsökning, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 054 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Älvsbyns kommun den 22:a lägsta i landet med −2,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.