Invånare i kommunen, Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 8 066 människor (2019). Landarealen är   1 713 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.