Kommunens kostnader, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 69:e lägsta i landet med 60 889 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.