Kommunens kostnader, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 95 995 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 59:e lägsta i landet med 57 911 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.