Kommunens skatteintäkter, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 67:e lägsta i landet med 47 258 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.