Kommunens skatteintäkter, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 95 995 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 72:a lägsta i landet med 44 992 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.