Anställda i kommunen, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 95 995 invånare. Värdet för anställda i länet är det 21:a högsta i landet med 6 456 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.