Andel förtidspensionärer, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 92 567 människor (2018). Landarealen är 1 674 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.