Andel förtidspensionärer, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 65:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.