Andel företagare, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 94 129 människor (2019). Landarealen är 1 674 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.