Andel företagare, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 94 859 invånare. Värdet för andel företagare är det 37:e lägsta i landet med 4,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.