Förvärvsfrekvens, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 94 129 människor (2019). Landarealen är 1 674 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.