Förvärvsfrekvens, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 94 859 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 92:a lägsta i landet med 79,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.