Skattesats, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Växjö kommun till 32,19 procent, vilket var den 58:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.