Skattesats, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 95 995 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Växjö kommun till 32,19 procent, vilket var den 58:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.