Skattesats, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 574 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Växjö kommun till 32,19 procent, vilket var den 54:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.