Befolkningsökning, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Växjö kommun den 49:e högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.