Befolkningsökning, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 94 859 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Växjö kommun den 36:e högsta i landet med 4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.