Befolkningsökning, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 574 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Växjö kommun den 44:e högsta i landet med 2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.