Befolkningsökning, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 95 995 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Växjö kommun den 39:e högsta i landet med 3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.