Medelålder, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare. Värdet för medelålder är det 33:e lägsta i landet med 40,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.