Invånare i kommunen, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 22:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.