Invånare i kommunen, Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 94 859 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 21:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.