Företagens lönsamhet, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 263 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 51:a högsta i landet med 14,2 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.