Nyföretagande, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 263 invånare. Värdet för nyföretagande är det tolfte lägsta i landet med 7,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.