Nyföretagande, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 449 invånare. Värdet för nyföretagande är det 26:e lägsta i landet med 7,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.