Andel företagare, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 263 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 9,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.