Andel företagare, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 449 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.