Sysselsättningsgrad, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 263 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 90:e lägsta i landet med 80,6 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.