Andel högutbildade, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 449 invånare. Värdet för andel högutbildade är det nittonde lägsta i landet med 13,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.