Skattesats, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 498 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Uppvidinge kommun till 34,00 procent, vilket var den 65:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.