Befolkningsökning, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 498 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Uppvidinge kommun den 65:e lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.