Befolkningsökning, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 263 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Uppvidinge kommun den 37:e lägsta i landet med −2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.