Befolkningsökning, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 9 588 människor (2019). Landarealen är 1 178 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.