Befolkningsökning, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 449 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Uppvidinge kommun den 48:e lägsta i landet med −1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.