Kommunens kostnader, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 297 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 50:e högsta i landet med 71 731 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.