Kommunens skatteintäkter, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 155 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 53:e lägsta i landet med 46 748 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.