Kommunens skatteintäkter, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 12 393 människor (2019). Landarealen är 1 049 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.