Anställda i kommunen, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 319 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 060 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.