Andel förtidspensionärer, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 297 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 26:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.