Andel förtidspensionärer, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 319 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 28:e högsta i landet med 6,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.