Andel företagare, Tingsryd

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och har 12 369 invånare. Värdet för andel företagare är det 57:e högsta i landet med 8,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.